One Day S-cape

COLLAGE-3-1.jpg

Photo: Andriy Golubstov
Models: Natalka Tarasyuk, Ksenia Kindrat
Style: Aljona Petskovych
MUA: Uliana Shvets

Плащ-дощовик "Watermelon"
Плащ-дощовик "Sky"